Another letter to the Media Department

valamint a hivatkozott ábra, a vételkörzet-vizsgálat eredményei: