Pontosítás Szalai Annamária 2011. május 20-án kelt sajtónyilatkozatához

53-findesiecle


A Moiré Kulturális Egyesület ezúton jelzi, hogy Szalai Annamária nyilatkozata tévesen jelöli meg a magyarországi közösségi rádiókat. A közösségi rádiókon belül ugyanis alulról szervezett, civil szervezetek és helyi közösségek által fenntartott, a közösség tagjait megszólító műsorszórókat kellene érteni. Ez a definíció az AMARC, vagyis a közösségi rádiók nemzetközi szervezetének véleményét tükrözi, csak részlegesen fedi ugyanakkor a hazánkban bevezetni kívánt gyakorlatot, mely a helyi rádiókat közösségi jellegűnek fogja fel, láthatóan a mai napig nem téve különbséget önkéntes alapon működő, nem nyereségérdekelt és kereskedelmi rádiók között. Kérjük ezért a fenti nyilatkozat pontosítását: Magyarországon nem működik 450 közösségi rádió, hanem ca. 70 kisközösségi és nonprofit közösségi rádió, valamint 150 helyi és regionális adó, melyeket valamiért közösségi rádiónak tekint a Médiatanács. Ezúton elhatárolódunk ettől a magatartástól.

Szintúgy alaptalannak tartjuk a fenti definíció fényében igen bizonytalan “közösségi rádiókat” illető támogatási alap növeléséről szóló hírt. Egyrészt ez a növekmény az immár 450 “közösségi” rádiót megcélozva egy szolgáltatóra lebontva jelentős csökkenést mutat, másrészt a pályázati rendszer az idei évtől túlzott és meg nem nevezett elvárások nyomán sorozatosan visszadobja az eddigi évek során támogatott közösségi műsorszórók pályázatait, fokozatosan ellehetetlenítve működésüket, egyeseket (Puszta Rádió Kunszentmiklós, Civil Rádió Budapest, Remete Rádió Pécs) a megszűnés vagy korlátozás felé sodorva, akarva-akaratlanul is azon, felülről szervezett “közösségi” rádióknak kedvezve, akiknek van elég tartalékuk és adminisztratív kapacitásuk ezen pályázatok összeállításához. Tehát véleményünk szerint ez a pályázati rendszer épphogy ellehetetleníti a hagyományos értelemben vett közösségi rádiók működését, mintsem elősegítené, s így nem tartjuk indokoltnak.

Kérjük, a fentiek alapján pontosítsák a közösségi rádiókra vonatkozó kifejezést.

Moiré Kulturális Egyesület, Budapest, 2011. június 21.