Nyílt levél a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz a független közösségi rádiózás védelmében

Szervezetünk a független műsorszórás védelmében 2010. október 22-én nyílt levelet küldött a médiát irányító hatósághoz, az alábbi szöveggel:

“Tisztelt NMHH!

A pécsi Periszkóp Rádió nevében ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy a kisközösségi rádió fogalma mint közösségi, független műsorszóró önellentmondásba került.

A) Egyrészt azért, mert de jure független műsorszóróként nem tudunk mit kezdeni azzal a ténnyel, hogy a médiát irányító országos testület, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elvesztette politikai egyensúlyát s ezzel a lehetőséget is a vélemények sokszínűségének érvényesítésére; így természetesen nem tudja képviselni a pártfüggetlen műsorszórást sem. Rádiónk nem közszolgálati, hanem nonprofit kategóriába sorolható, így nemcsakhogy közvetlen, de közvetett politikai befolyás alatt sem szabad állnia, ugyanakkor törekednie kell a tájékoztatás tárgyilagosságra, kiegyensúlyozottságára is, amely elvárás az ismertetett tények fényében paradox.

B) Másrészt azért, mert az Országos Rádió és Televízió Testület és a Nemzeti Hírközlési Hatóság egyesítésével továbbra sem látjuk a 2008. október 25-én, a Szabad Frekvencia Napján megfogalmazott kéréseink megvalósításának lehetőségeit: két évvel ezelőtt több ún. szabadrádióval (azaz közösségi és kisközösségi, legálisan és bejelentés nélkül működő rádiókkal) együtt megszerveztük a Szabad Frekvencia Napját, amelynek célkitűzése az analóg FM frekvenciatartomány bizonyos mértékű felszabadítása, a bejelentés alapú közösségi műsorszórás legitimálása volt. Ezek a kérések azokra, a közösségi rádiózást érintő alapvető kérdésekre irányultak, amelyek a vételkörzet és az analóg frekvenciatartomány fogalmának átgondolását kezdeményezték. Nemcsak ezek a folyamatok, de a közösségi rádiózás felszabadulása sem indult el, ezért a kisközösségi státusz megőrzésének állapota továbbra is egyet jelent a hatóságilag beszabályozott szimbolikus vételkörzettel, ami bezárja és egyben lehetetlenné teszi a tevékenységünket – közpénzekből, állami, pályázati támogatással.

Az itt ismertetett állapot felveti azt a kérdést, hogy egy politikai függetlenségét megőrizni szándékozó műsorszóró mit tegyen most? Ha nem törődünk az A) pontban felsoroltakkal, a függetlenség elég torz értelmezése áll előttünk; ha viszont szembenézünk a kérdéssel, akkor a jelenleg érvényes – és meglehetősen szűk – hatósági keretekből kell kilépnünk – épp az általánosabb törvényi előírások betartása érdekében. Ugyanígy, ha saját műsorszórónk céljait akarjuk elérni, felül kell írnunk a B) pontban megadott teljesítménylimitet, hiszen ilyen állapotban sosem fogjuk gazdaságosan működtetni a kialakított kommunikációs infrastruktúrát, ugyanakkor tovább erősítjük a látszat-szólásszabadság képzetét.

Kérem ezért Önöket, szíveskedjenek az önellentmondásos helyzet feloldására lépéseiket meghozni!

Köszönettel,

Pécsett, 2010. október 22-én

Kovács Balázs (Moiré Kulturális Egyesület, elnök, Periszkóp Rádió, szerkesztő”

A nyílt levélhez bárki – legyen az magán- vagy jogi személy – csatlakozhat, ha egyetért vele. Csatlakozni név és szervezet bejegyzésével az alábbi űrlapon lehet:

Az alábbiakban kinyilvánítom, hogy csatlakozok a fenti nyílt levélhez:

A nyílt levelet 2010. október 27-én lezártuk, köszönjük a támogatást mindenkinek.

*

Mindezzel párhuzam elindítottunk egy demonstrációt is. A fenti nyílt levél alapján 2010. október 25-én, a Szabad Frekvencia Napján demonstrációba kezdünk, amelynek keretében adóberendezésünket áthangoljuk a kisközösségi rádiók számára megengedett legnagyobb teljesítményre (a jelenlegi 0,6W helyett 10,0W-ra), abban a reményben, hogy 1) az általunk kitűzött szakmai céloknak és függetlenségünknek a jelen helyzetben ezzel a lépéssel felelünk meg ill. 2) a lépésre reagáló válasz figyelembe fogja venni szándékaink okát, vagyis a (kis)közösségi rádiók paradox helyzetét feloldó igényt. Nem célunk, hogy más adókat zavarjunk, és a kisközösségi rádiók számára előírt teljesítményt sem szeretnénk túllépni, ugyanakkor továbbra is betartjuk az aktuális Médiatörvényt. Ennek megfelelően 2010. október 21-én kérvényt juttattunk el Önökhöz, amelyben a 10,0W teljesítmény elfogadását kérjük.

Az akció addig tart, amíg önellentmondásos helyzetünk megszűnik, vagy más szomszédos, általunk esetlegesen zavart rádióadó azt nem kéri.

Dokumentáció:

Az adóberendezés előkészítése: csavarhúzó, lámpa, NMHH levelek, plomba.

Az akció (a felvételeket Piotr és Bagoly készítette).

Linkajánló: